Entries from 2016-10-09 to 1 day

CLGT có nghĩa ra sao? viết tắt tư từ nào?

Clgt là gì, là từ viết tắt của một chữ cái của một từ nào đó. Và được dịch sang nhiều nghĩa và tùy tình huống khác nhau được giới trẻ sử dụng nhiều trong ngôn ngữ mạng (chủ yếu trên facebook và các diễn đàn dành cho teen). CIF có nghĩa l…