Entries from 2016-09-13 to 1 day

IQ có nghĩa như thế nào? viết tắt tư chữ nào?

CHỈ SỐ IQ LÀ GÌ? IQ là viết tắt của cụm từ "lntelligent Quotient” trong tiếng anh, có nghĩa là chỉ số thông minh. Là một khái niệm được đưa ra vào cuối thế kỷ 19 bởi nhà khoa học Francis Galton người Anh. BSB number có nghĩa là gì? Chỉ…

Công ty nhận ship nhanh tại Việt Nam tới Trung Quốc

LAMPHONGCHINA là đơn vị chịu nhận chuyển phát cấp tốc đi trung quốc và order ở Trung Quốc về Việt Nam. Trung Quốc là một nước nằm trong vùng Châu Á rất nhiều lao động Việt Nam hiện sinh sống học tập và kinh doanh ở nước này là c…