Entries from 2016-08-05 to 1 day

Công ty chuyên nhận gom sản phẩm từ Trung Quốc về Việt Nam

Quảng Châu (Trung Quốc) vốn cho là thiên đường mua sắm và là địa điểm phát triển cơ hội buôn bán. Trung tâm Quảng Châu nhộn nhịp, đông đúc, kinh doanh tập nập, và là đầu não của gần như đa số các sản phẩm nhập khẩu về Việt Nam nh…